فرم ثبت نام

فرم ثبت نام جشنواره منادیان وحدت و امنیت

  • هر فرد مجاز است تنها سه اثر برای جشنواره ارسال کند.
    حجم آثار ارسالی نباید بیشتر از 50 مگابایت باشد.
  • در صورتی که اثر شما در فضای وب موجود است، بجای آپلود، لینک آن را ارسال کنید.
  • حجم آثار ارسالی نباید بیشتر از 50 مگابایت باشد.
  • در صورتی که اثر شما در فضای وب موجود است، بجای آپلود، لینک آن را ارسال کنید.
  • حجم آثار ارسالی نباید بیشتر از 50 مگابایت باشد.
  • در صورتی که اثر شما در فضای وب موجود است، بجای آپلود، لینک آن را ارسال کنید.